Fru Prostinnan

Den här lilla boken har bara en så underbar titel eller rättare sagt undertiteln:
“Fru Prostinnans huskurer” ” Samlade och utgifna af hennes gamla väninna Johanna Holmqvist.”
Jag tycker det är sä härligt – “hennes gamla väninna”

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply